آمارها و نمودارها

صورت های مالی حسابرسی شده ی بنیاد کودک به همراه یادداش های توضیحی
PDF آپلود
PDF دانلود
گزارش حسابرس مستقل و گزارش بازرس قانونی
PDF آپلود
PDF دانلود
اظهارنامه های مالیاتی بنیادکودک
PDF آپلود
PDF دانلود
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی بنیاد کودک راجع به فعالیت و وضعیت بنیادکودک
PDF آپلود
PDF دانلود
مشخصات نمایندگانی که از سوی بنیادکودک در مجامع و مناسبت های بین الملی شرکت کرده اند
PDF آپلود
PDF دانلود
گزارش هایی که بنیادکودک به نهادها و مراجع بین الملی داده است
PDF آپلود
PDF دانلود
گزارش های ماهیانه از عملکرد بنیادکودک
PDF آپلود
PDF دانلود
سوابق محکومیت بنیادکودک به تعلیق یا ابطال پروانه
PDF آپلود
PDF دانلود

طراحی سایت توسط فراکارانت